Imię/Imiona* | Name/Names*

Nazwisko* | Surname*

Adres e-mail* | E-mail adress*

Numer telefonu* | Phone number*

Data urodzenia* | Date of birth*

Miejsce urodzenia* | Place of birth*

Kraj pochodzenia* | Nationality*

Obywatelstwo* | Citizenship*

Płeć* | Sex*

Dokument tożsamości* |Identification document*

Seria i numer* | Series and number*

Data ważności* | Expiry date*

Adres do korespondencji* | Address for correspondence*

Dane egzaminu:

Termin egzaminu* | Exam date*
Poziom egzaminu* | Exam level*
Język ojczysty* | Native language*
* Pole obowiązkowe | * Required field

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, moich danych osobowych w celu rejestracji na egzamin z języka polskiego jako obcego.
Zgoda na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji o organizacji egzaminu przez Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów.
I hereby give consent for my personal data to be used and processed by the Centre of Polish Culture and Language at the University of Information Technology and Management in Rzeszow, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, for the purpose of registering to an examination in Polish as a foreign language.
I hereby give consent to receive from the Centre of Polish Culture and Language at the University of Information Technology and Management in Rzeszow, ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów, information about the examination’s organisation electronically to the e-mail address I indicated.

["Rejestracja zamknięta"]