Centrum Kultury i Języka Polskiego organizuje w dniach 01/02.04.2017 Państwowy Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, B2 lub C1.
Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 i B2 wynosi równowartość 150 euro, z poziomu C1 180 euro.
Opłaty za egzamin będą przyjmowane w złotych polskich.
Informacja o kwocie w złotówkach ukaże się 01.02.2017. Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena zostanie wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 31.01.2017 roku.

Rejestracja na egzamin: 01.02.2017 – 24.02.2017

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II. p
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl