Trwaj? zapisy na Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego na poziomie B1, B2 i C1 w terminie 10-11 czerwca 2017r.
Rejestracja na ww. termin trwa do 28.04.2017 r.

Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y:

  • wype?ni? formularz zg?oszeniowy (do wype?nienia tutaj)
  • ui?ci? op?at? za egzamin, jednak nie pó?niej ni? do dnia 28.04.2017
  • przes?a? potwierdzenie dowodu wp?aty na adres: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl