Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziomy: B1 lub B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 15-16 czerwca 2019 r.
Rejestracja na ww. termin egzaminu do 10.05.2019 r.

Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y: