PKdsPZJPjO podj??a uchwa?? w sprawie og?oszenia dodatkowej sesji egzaminacyjnej w 2020 roku na poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych.

 

Egzamin odb?dzie si? w terminie 25-26 stycznia 2020 r.
Rejestracja na ww. termin egzaminu od 14.11.2019 r.

Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y: