Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2021 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w naszym centrum w poniższych terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 30-31 stycznia 2021 r.: poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 27-28 marca 2021 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 19-20 czerwca 2021 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 20-21 listopada 2021 r.: poziomy B1, B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.