Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego ogłosiła harmonogram sesji egzaminacyjnych w 2022 roku.

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w naszym centrum w poniższych terminach i poziomach zaawansowania językowego:

  • 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych*;
  • 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 25-26 czerwca 2022 r(sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych;
  • 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela): poziom B1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.

*Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.