Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziom: B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 5-6 listopada 2022 r(sobota-niedziela)
Rejestracja na ww. termin egzaminu rozpocznie si? 13.09.2022rod godz. 10.00

Aby dokona? rejestracji na ww. termin egzaminu nale?y: