Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziom: B1 lub C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 15-16 kwietnia 2023 r(sobota – niedziela)
Rejestracja na ww. termin egzaminu rozpocznie si? 21.02.2023rod godz. 10.00

Aby dokona? rejestracji na ww. termin egzaminu nale?y: