Opłata za egzamin:

  • poziom B1 lub  B2 dla osób dorosłych – 645,13 zł*

Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628.  W tytule przelewu proszę wpisać „Egzamin j. polski, Imię i Nazwisko, poziom B1 lub B2″

Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl najpóźniej do 5.05.2024r.

*Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN została wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 29.03.2024 roku.