Opłata za egzamin – poziom A2 dla dorosłych – 515,44pln*
Opłata za egzamin – poziom B1 dla dorosłych – 644,30pln*
Opłata za egzamin – poziom B2 dla dorosłych – 644,30pln*
Opłata za egzamin – poziom C1 dla dorosłych – 773,15pln*

Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628 tytuł przelewu „Państwowy egzamin z języka polskiego – poziom B1, B2 lub C1”.
Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl

*Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN została wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 31.08.2018 roku.