Opłata za egzamin – poziom B1 – 646,36pln
Opłata za egzamin – poziom B2 – 646,36pln
Opłata za egzamin – poziom C1 – 775,64pln
Opłata za egzamin – poziom C2 – 775,64pln

Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 86,18pln

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628 tytuł przelewu „Państwowy egzamin z języka polskiego – poziom B1, B2, C1 lub C2”. Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl

Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena zostanie wyliczona na podstawie kursu Euro z 29.09.2017 roku. Tabela kursów NBP (z dnia 31.01.2017) znajduje się pod adresem: http://www.nbp.pl/home.aspx?navid=archa&c=/ascx/tabarch.ascx&n=a189z170929