Opłata za egzamin – poziom B1 lub B2 dla osób dorosłych – 150 euro*
Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628.  W tytule przelewu proszę wpisać „Egzamin j. polski, Imię i Nazwisko, poziom B1 lub B2”

Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl

*Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN zostanie wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 29.04.2022 roku.