Opłata za egzamin – poziom B1 lub B2 dla osób dorosłych –  150 euro*

Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628 tytuł przelewu „Państwowy egzamin z języka polskiego – poziom B1 lub B2”.
Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl

*Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN zostanie wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 31.03.2021 roku.