Opłata za egzamin:

  • poziom B1 dla osób dorosłych – 651,51 zł*
  • poziom C1 dla osób dorosłych – 781,81 zł*

Opłata za wydanie certyfikatu (wnoszona po zdanym egzaminie) – 20 euro

Wpłaty proszę dokonywać na numer konta PeKaO S.A. II O/RZESZÓW 86124026141111000039633628.  W tytule przelewu proszę wpisać „Egzamin j. polski, Imię i Nazwisko, poziom B1 lub C1″

Ostatnim etapem rejestracji na egzamin jest przesłanie potwierdzenia dokonanej płatności na adres mailowy: certyfikatpolski@wsiz.edu.pl najpóźniej do 29.02.2024r.

*Zgodnie z Art. 11g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena w PLN została wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 31.01.2024 roku.