CENTRUM KULTURY i JĘZYKA POLSKIEGO
WYŻSZEJ SZKOŁY INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA w Rzeszowie

ul. Sucharskiego 2
35-225 Rzeszów

certyfikatpolski@wsiz.edu.pl
+48 17 866 11 29
+48 17 866 11 70

dr Roman Wisz
Dyrektor Centrum Kultury i Języka Polskiego
rwisz@wsiz.edu.pl

mgr Bernadeta Majda
Koordynator ds. egzaminów i kursów
bmajda@wsiz.edu.pl

mgr Beata Byra
Referent ds. finansowych
bbyra@wsiz.edu.pl