Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Dysponujemy doświadczoną kadrą licencjonowanych lektorów i egzaminatorów języka polskiego, posiadamy również dostęp do najnowocześniejszej struktury dydaktyczno-metodycznej.
Kursy obejmować będą naukę języka polskiego na poziomie wyjściowym dopasowanym do potrzeb i stopnia znajomości języka uczestników, a także zawierać będą elementy historii i kultury polskiej. Efektem ostatecznym będzie umiejętność komunikatywnego poruszania się w środowisku codziennym, jak i zawodowym, gdzie wymagana jest znajomość języka polskiego.

Zajęcia odbywać będą się w siedzibie uczelni WSIiZ w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.

Nasza Uczelnia posiada uprawnienia nadane przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego do przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikowanych z języka polskiego jako obcego od poziomu A1 do poziomu C1.

Oferujemy:

 • kursy standardowe: 30h kursu – zajęcia 2 razy w tygodniu (2×90 min.) – 8 tygodni
 • kursy przyśpieszone: 30h kursu – zajęcia 2 razy w tygodniu (2×135 min.) – 5 tygodni
 • kursy indywidualne

 

KURS STANDARDOWY JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

 • 30h kursu języka polskiego (x45 min.)
 • sprawdzone, praktyczne i zindywidualizowane materiały do nauki;
 • dostęp do platformy e-learningowej opartej na słownictwie branżowym (poziomy od A1 do B2);
 • zaświadczenie o uczestnictwie w kursie języka polskiego jako obcego.

 

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO CERTYFIKOWANEGO EGZAMINU Z JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO:

 • od 10h do 30h kursu języka polskiego (x45 min.)
 • materiały dostosowane do wymagań egzaminacyjnych, oparte na testach certyfikacyjnych;
 • kurs prowadzony w trybie stacjonarnym lub on-line.

 

KONWERSATORIA – KURS ROZWIJAJĄCY SPRAWNOŚĆ MÓWIENIA W JĘZYKU POLSKIM

 • od 10h do 30h kursu języka polskiego (x45 min.)
 • materiały oparte na autentycznych tekstach;
 • symulacje sytuacji komunikacyjnych;
 • kurs prowadzony w trybie stacjonarnym lub on-line.

 

INDYWIDUALNE KURSY JĘZYKA POLSKIEGO

 • spersonalizowane materiały;
 • elastyczne godziny nauczania;
 • kurs prowadzony w trybie stacjonarnym lub on-line.

 

Cennik:

 • kursy standardowe: poziomy A1; A2; B1; B2; C1  (30h x 45min.) – kurs grupowy – min. 3 osoby – 1000 zł/os.
 • kurs indywidualny przygotowujący do egzaminu certyfikowanego (30h x 45min.) – 3000 zł
 • kurs indywidualny (30h x 45 min.) – 3000 zł

 

 UWAGA:

Istnieje możliwość organizacji kursów języka polskiego jako obcego na życzenie, pod warunkiem zgłoszenia odpowiedniej liczby kandydatów. Program i długość trwania kursu mogą zostać dostosowane do potrzeb zainteresowanych osób lub instytucji zamawiających kurs.

 

Osoby zainteresowane ww. kursami prosimy o kontakt z naszym biurem pod adresem certyfikatpolski@wsiz.edu.pl  pozostawiając w treści maila dane według poniższego schematu:

Imię:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Adres e-mail:
Rodzaj kursu:
Termin rozpoczęcia kursu:
Narodowość:

Na zakończeniu kursu proponujemy przystąpienie do ministerialnego egzaminu z języka polskiego jako obcego na wybranym poziomie zaawansowania językowego. Certyfikat wydawany jest przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dokument ten poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na wielu poziomach biegłości językowej.