Centrum Kultury i Języka Polskiego Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie zaprasza na kursy języka polskiego dla obcokrajowców. Dysponujemy doświadczoną kadrą licencjonowanych lektorów i egzaminatorów języka polskiego, posiadamy również dostęp do najnowocześniejszej struktury dydaktyczno-metodycznej.
Kursy obejmować będą naukę języka polskiego na poziomie wyjściowym dopasowanym do potrzeb i stopnia znajomości języka uczestników, a także zawierać będą elementy historii i kultury polskiej. Efektem ostatecznym będzie umiejętność komunikatywnego poruszania się w środowisku codziennym, jak i zawodowym, gdzie wymagana jest znajomość języka polskiego. Zajęcia odbywać będą się w siedzibie uczelni WSIiZ w Rzeszowie przy ulicy Sucharskiego 2.

Merytoryczna część kursu zawierać będzie:

  • słownictwo i gramatykę na odpowiednim poziomie zaawansowania językowego,
  • szkolenie umiejętności: w zakresie słuchania, czytania i pisania, trening komunikatywnego mówienia w sytuacjach życia codziennego, rodzinnego czy dot. czasu wolnego,
  • pisanie listów, e-maili, notatek na swój temat oraz notatek służbowych, wprowadzenie elementów języka biznesu.

Dla każdego kursu gwarantujemy:

  • test kwalifikacyjny, testy i egzaminy próbne,
  • dogodne terminy zajęć,
  • materiały dodatkowe,
  • konsultacje językowe,
  • możliwość korzystania z pracowni multimedialnych.

Osoby zainteresowane ww. kursami prosimy o kontakt z Koordynatorem ds. kursów mgr Kingą Bajorek pod adresem certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl pozostawiając w treści maila dane według poniższego schematu:
Imię:
Nazwisko:
Telefon kontaktowy:
Termin kursu:
Poziom zaawansowania:
Narodowość:

Na zakończeniu kursu proponujemy przystąpienie do ministerialnego egzaminu z języka polskiego jako obcego na wybranym poziomie zaawansowania językowego. Certyfikat wydawany jest przez Państwową Komisję do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Dokument ten poświadcza znajomość języka polskiego jako obcego na wielu poziomach biegłości językowej.