Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) jest jednostką Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, jednej z niepublicznych uczelni polskich kształcących największą liczbę cudzoziemców, którzy podejmują studia w języku angielskim (studenci z całego świata) lub w języku polskim (w większości studenci z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu oraz Rosji).

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie posiada wieloletnie doświadczenie w kształceniu obcokrajowców, renomę za granicą oraz szeroką własną ofertę kształcenia na wielu różnych kierunkach studiów, zarówno w obszarze nauk technicznych, ekonomicznych, społecznych jak i humanistycznych.

Uczelnia prowadzi kursy kultury i języka polskiego dla cudzoziemców w dużym wymiarze godzin dydaktycznych. Trudne zadanie przekazywania wiedzy o historii i kulturze naszego kraju oraz umiejętności językowych wykonywane jest przez profesjonalną, wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę lektorów języka polskiego.

Centrum Kultury i Języka Polskiego (CKiJP) stanowi wzmocnienie Uczelnianego Systemu Jakości Kształcenia w obszarach przygotowania studentów obcokrajowców do studiowania w WSIiZ, kształcenia cudzoziemców planujących podjęcie studiów w języku polskim w innych uczelniach.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego ponownie nadał decyzją nr 17/DWM/2018 z dnia 31 lipca 2018 Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na wszystkich poziomach zaawansowania językowego wg. Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.