W dniach 15-16 czerwca 2019 odbędzie się Państwowy Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie: B1 lub B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 lub B2 wynosi równowartość 150 euro (645,20PLN)*

Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.
*Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena została wyliczona na podstawie kursu Euro wg. NBP z dnia 29.03.2019 roku.

Rejestracja na egzamin do 10.05.2019

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ:

ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl