W dniach 18-19 listopada 2017 odbędzie się Państwowy Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie: B1, B2, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu B1 i B2 wynosi równowartość 150 euro, koszt egzaminu z poziomu C1 i C2 wynosi 180 euro.
Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.
Informacja o kwocie w złotych polskich ukaże się 02.10.2017 zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena zostanie wyliczona na podstawie kursu Euro z dnia 29.09.2017 roku.

Rejestracja na egzamin: 02.10.2017 – 17.10.2017

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl