W dniach 17-18 listopada 2018 odbędzie się Państwowy Egzamin Certyfikowany z Języka Polskiego jako Obcego na poziomie: A2,  B1, B2 lub C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych.
Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy lub obywatele polscy na stałe zamieszkujący za granicą, którzy w dniu egzaminu mają ukończone 18 lat.

Koszt egzaminu z poziomu A2 wynosi równowartość 120 euro (515,44PLN)*,
Koszt egzaminu z poziomu B1 i B2 wynosi równowartość 150 euro (644,30PLN)*,
koszt egzaminu z poziomu C1 wynosi 180 euro (773,15PLN)*.

Opłaty za egzamin będą przyjmowane w polskich złotych.
*Zgodnie z Art. 11 g. 8 ustawy o zmianie ustawy o języku polskim cena została wyliczona na podstawie kursu Euro wg. NBP z dnia 31.08.2018 roku.

Rejestracja na egzamin do 12.10.2018

Więcej szczegółowych informacji udziela Biuro Centrum Kultury i Języka Polskiego WSIiZ
ul. Sucharskiego 2, 35-225 Rzeszów pok. RA240 II p.
tel: 17/866 11 29
e-mail: certyfikatpolski@wsiz.rzeszow.pl