Na rynku Polskim ukaza?a si? nowa publikacja. Podr?cznik do zintegrowanego nauczania j?zyka i kultury polskiej wydana przez Centrum J?zyka i Kultury Polskiej w ?wiecie na wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiello?skiego w Krakowie „Po polsku po Polsce. Podr?cznik do nauczania j?zyka polskiego jako obcego i kultury polskiej dla pocz?tkuj?cych”. To pierwszy podr?cznik do zintegrowanego nauczania j?zyka i kultury polskiej. Jest on kompatybilny z platform? „Po polsku po Polsce” (popolskupopolsce.edu.pl) stanowi?cej doskona?e uzupe?nienie materia?u zamieszczonego w podr?czniku. Ksi??ka zaadresowana jest do ucz?cych si? w ka?dym wieku – w?ród g?ównych bohaterów swoich przedstawicieli znajd? dzieci, m?odzie? oraz osoby doros?e. Na ko?cu podr?cznika znajduje si? kompendium gramatyczne, klucz do ?wicze? oraz transkrypcja nagra? zamieszczonych na do??czonej do podr?cznika p?ycie, co w znacznym stopniu u?atwi prac? tym materia?em.

Podr?cznik zamówi? mo?na na stronie www.wydawnictwoAVALON.pl