Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziom: B1 lub B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 23-24 listopada 2019 r.
Rejestracja na ww. termin egzaminu od 3.09.2019 r.

Aby dokona? rejestracji na egzamin nale?y: