Reportaż w TVP Rzeszów

wpis w: Wydarzenia | 0

W dniu 03 lutego w TVP Rzeszów ukaza? si? reporta? dotycz?cy nowo powsta?ego Centrum Kultury i J?zyka Polskiego przy Wy?szej Szkole Informatyki i Zarz?dzania w Rzeszowie. Obszernych informacji o powsta?ym centrum udzieli? pan dyrektor dr Roman Wisz. Zapraszamy do zapoznania … Czytaj dalej >

O nas w mediach

wpis w: Wydarzenia | 0

Centrum Kultury i J?zyka Polskiego to nowa jednostka, której misj? jest szerzenie kultury i znajomo?ci j?zyka polskiego w?ród obcokrajowców, a tak?e prowadzenie certyfikowanych kursów przygotowuj?cych do zdania egzaminu pa?stwowego z tego j?zyka. Centrum, które dzia?a przy Wy?szej Szkole Informatyki i … Czytaj dalej >

1 2 3 4