EGZAMIN – SESJA LISTOPAD 2021

wpis w: Wydarzenia | 0

Pa?stwowy Egzamin Certyfikowany z J?zyka Polskiego jako Obcego (poziom: B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób doros?ych) odb?dzie si? w terminie 20-21 LISTOPADA 2021 r. Rejestracja na ww. termin egzaminu rozpocznie si? 22.09.2021r. od godz. 10.00 Aby dokona? rejestracji … Czytaj dalej >

wpis w: Wydarzenia | 0

    Szanowni Pa?stwo, informujemy Pa?stwa uprzejmie, ?e w dniu dzisiejszym Pa?stwowa Komisja ds. Po?wiadczania Znajomo?ci J?zyka Polskiego jako obcego podj??a decyzj? i wyda?a komunikat o prze?o?eniu/ przesuni?ciu sesji egzaminacyjnej z 27-28 marca 2021r. na potencjalnie bezpieczny termin 8-9 maja 2021r. W za??czeniu … Czytaj dalej >

1 2 3 4